INGATLAN JOG

Adásvételi, ajándékozási, bérleti és csere-szerződések, eltartási szerződés szerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése teljes körű ügyintézéssel:

 • tulajdoni lapok, térképmásolatok beszerzése, ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő képviselet;
 • tehermentesítés;
 • haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok alapítása;
 • gyámhatósági jóváhagyáshoz kötött jogügyletek ügyitézése;
 • telekalakítási eljárások lefolytatása (telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés);
 • elbirtoklással történő tulajdonszerzés;
 • földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlanok értékesítése (termőföld, zártkerti ingatlan);
 • önkormányzati vagyonértékesítés lebonyolítása;
 • jogi tanácsadás jogi képviselet ingatlanok tulajdonával, birtoklásával, használatával, megosztásával kapcsolatos eljárásokban.

TÁRSASÁGI JOG

Gazdasági társaságok alapítása, változás-bejegyzési eljárás, átalakulás, létesítő okiratok módosítása, jegyzőkönyvek elkészítése, üzletrész-átruházás szerződések szerkesztése, további kapcsolódó okiratok készítése és ellenjegyzése teljes körű cégbírósági ügyintézéssel:

 • gazdasági társaságok megszüntetése, végelszámolása, felszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyintézés és képviselet;
 • végrehajtási és felszámolási eljárásban történő jogi képviselet;
 • gazdasági társaságok egymás közti és ügyfeleikkel fennálló jogvitáiban történő tanácsadás;
 • gazdasági társaságok tartós jogi képviselete;
 • szerződések véleményezése, szerkesztése, tanácsadás.

GAZDASÁGI MEDIÁCIÓ

A mediáció (magyarul közvetítés) az alternatív vitarendezés egy speciális formája, melynek lényege, hogy a felek vitájában – valamennyi fél közös beleegyezésével – egy semleges, harmadik fél, a mediátor jár közben úgy, hogy a vita tartalmi eldöntésébe nem avatkozik bele, viszont segíti a feleket, hogy megtalálják a számukra elfogadható közös megoldást.

A mediációval megelőzhető, elkerülhető a sokáig húzódó, költséges pereskedés az esetek többségében. A mediációval javulhat a kapcsolat, a kommunikáció és mindenki megelégedésére szolgál.

 • üzleti partnerek, üzlettársak, versenytársak közötti konfliktusok kezelése;
 • munkajogi viták, munkahelyi (munkatársak, vezető-beosztott) közötti viták feloldása;
 • szellemi termékek védelme kapcsán, szerzői jogi viták, fogyasztóvédelem során kialakult vitás helyzetek megoldása;
 • cégeladás, akvizíció, pénzügyi befektetések kapcsán felmerülő problémák tisztázása;
 • kintlévőségkezelés, követelésbehajtás, kártérítési ügyek során felmerülő viták feloldása;
 • csődeljárás, felszámolás, végelszámolás esetén fellépő konfliktusok kezelése;
 • hatósági ügyek kapcsán fellépő problémák megoldása;
 • szervezetek közötti, szervezeten belüli konfliktusok feloldása;
 • projekt kapcsán fellépő viták, problémák kezelése.

NON-PROFIT SZERVEZETEK

Alapítványok, egyesületek, non-profit társaságok alapítása és működése során nyújtott jogi tanácsadás, jogi képviselet ellátása

TÁRSASHÁZAK

Társasházak alapítása, alapító okiratok módosítása, használati megállapodások szerkesztése és ellenjegyzése

KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉS

Kintlévőségek kezelése, behajtása, ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyásos, végrehajtási és felszámolási eljárásban történő jogi képviselet

ÖRÖKLÉSI JOG

Végrendeletek, eltartási és életjáradéki szerződések, öröklési szerződések szerkesztése és ellenjegyzése, teljes körű ügyintézéssel a földhivatalnál és a végrendeletek országos nyilvántartásában, hagyatéki eljárásban történő jogi képviselet

MUNKAJOG

Teljes körű munkajogi tanácsadás, munkaszerződések, módosítások szerkesztése, munkaviszony megszüntetése, javadalmazás, végkielégítés:

 • vezető tisztségviselők, valamint vezető állású munkavállalók munkaszerződéseinek kidolgozása;
 • speciális klauzulák (pl. titoktartásra, versenytilalomra, szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan);
 • munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb szerződések készítése (pl. tanulmányi szerződések, munkáltatói kölcsönszerződések stb.);
 • munkaviszony megszüntetések előkészítése (felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés, csoportos létszámleépítés);
 • jogi képviselet ellátása munkaügyi jogvitákban (munkavállalói és munkáltatói oldalon).